Malonákladový tisk

  • vydání publikací či skript, včetně přidělení ISBN, také v malém nákladu při výhodných cenách (již od 50 kusů)
  • ofsetový tisk publikací v nákladu od 300 kusů

Sborníky, publikace, monografie

  • úprava a tisk sborníků, referátů z konferencí a dalších dokumentů
  • zpracování grafů, schémat, tabulek
  • barevný tisk samostatných listů (např. barevných příloh, fotografií)
  • grafická příprava návrhu obálky publikace (i zpracování dodaného návrhu obálky)
  • tisk a zpracování publikací – zpráv výzkumných projektů, grantů apod.
  • příprava, kopírování a rychlovazba materiálů pro uskutečnění dotazníkových šetření

Nabídka studentům

  • odborná literatura především z oblasti obecné, sociální a speciální pedagogiky, psychologie, sociologie, tělesné výchovy a sportu
  • kopírování a úprava větších dokumentů, např. potřebné materiály pro dotazníková šetření, zpracování výstupů z projektů apod. (včetně rychlovazby)