Připravované publikace

  • Lenka Hlavičková: Ideje, tradice a potenciál pedagogiky kultury 

  • Vladimíra Hornáčková: Význam kultury školy v managementu předškolních zařízení