Připravované publikace

  • Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková eds. Strategie vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání
  • Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání
  • Lenka Hlavičková. Ideje, tradice a potenciál pedagogiky kultury
  • Martin Stanoev. Cesta k závislosti a zpět: sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér