Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca

Odborný časopis Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca vychází čtyřikrát ročně vždy ke konci každého čtvrtletí. Časopis publikuje originální vědecká sdělení, souborné referáty, kazuistiky a krátká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných (sport, zátěžová funkční diagnostika, rehabilitace, primární a sekundární prevence), dále pak výstižné zprávy ze sjezdů, recenze nových knih i některé organizační zprávy. 

Vydávání tištěné verze a distribuci časopisu zajišťovalo Paido – nakladatelství, s.r.o. Poslední tištěné číslo tohoto časopisu vyšlo na začátku roku 2020 (číslo 1). Od 2. čísla roku 2020 je Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca pouze v elektronické PDF online verzi (podrobněji viz http://www.cstl.cz/msbs/), a proto nakladatelství Paido uvedený časopis již nedistribuuje.