Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca

Odborný časopis Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca vychází čtyřikrát ročně vždy ke konci každého čtvrtletí. Časopis publikuje originální vědecká sdělení, souborné referáty, kazuistiky a krátká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných (sport, zátěžová funkční diagnostika, rehabilitace, primární a sekundární prevence), dále pak výstižné zprávy ze sjezdů, recenze nových knih i některé organizační zprávy. Vydávání a distribuci časopisu zajišťuje Paido – nakladatelství, s.r.o., Srbská 35, 612 00 Brno. Cena za předplatné je 450,- Kč za rok.